Bestill LOfavør Advokatforsikring

Er du ordinært medlem av et av disse forbundene, og ikke har reservert deg, har du allerede LOfavør Advokatforsikring som en del av medlemskapet ditt: Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund, Postkom, Lokmann, Skolenes Landsforbund, Norges Offisersforbund, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Norsk Arbeidsmandsforbund. CREO, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Handel og Kontor, Norsk Manuellterapeutforening, Norsk Flygerforbund, Kabinansattes forbund.
 
 
     
Forsikringsperioden er 12 måneder. Ved å trykke kjøp bekrefter jeg at jeg er innforstått med at forsikringen ikke dekker rettshjelpsbehov som er oppstått før tegning, og i karantenetiden på seks måneder fra tilslutning til avtalen. Jeg er kjent med at angrefristloven gjelder for kjøp av varer og tjenester på nett.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no